Skip to content
Afbeelding_Crypto
2023-05-02 05:45:53
Cryptovaluta en boekhouding

De sinds 2009 steeds populairder wordende Cryptocurrency (elektronisch geld) – zoals de Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, IOTA en Dash – roept bij velen vragen op over de boekhouding en de belastingaangifte hiervan. Hieronder zo beknopt mogelijk waar je rekening mee moet houden.

De Nederlandse overheid en de Europese Uni beschouwen crypto niet als een wettig betaalmiddel. Hierdoor gelden voor crypto andere regels dan voor gebruikelijke munteenheden zoals de euro.

Voor particulieren:

In bepaalde situaties moet je jouw inkomsten opgeven in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat is in het geval als je meer doet dan een ‘gewone’ belegger, zoals bijvoorbeeld het ‘minen’. ‘Crypto minen’ is het valideren en vastleggen van transacties op de blockchain via een computer. In het geval handelt je in crypto; dan moet je voor het minen de koerswinst opgeven bij de aangiften. De gemaakte kosten trek je dan af van de inkomsten/ opbrengsten. Deze gegevens vul je in onder box 1 “inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming”. Het positieve resultaat is belast met maximaal 49,5% (in 2022) inkomstenbelasting.

De meeste particulieren handelen niet actief maar bezitten wel crypto. Het bezit van crypto valt in de categorie ‘overige bezittingen’, in box 3 van de belastingen. Peildatum voor de waardebepaling is 01 januari van het aangiftejaar. Wel is een deel van het vermogen in box 3 vrijgesteld van belastingen. Het gaat hierbij om de eerste 57.000 euro van het totale vermogen. Voor fiscaal partners geldt hierbij een vermogen van 114.000 euro heffingsvrij vermogen.

Tenslotte: als een werkgever je salaris uitbetaalt in crypto, dan moet de werkgever de waarde omrekenen naar euro’s op het moment van de uitbetaling van je salaris.

Voor ondernemers:

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, of een BV, en als voor je diensten wordt betaald met crypto, dan moet je zelf de waarde van de cryptovaluta omrekenen naar de waarde in euro’s op het moment dat de transactie plaatsvindt. Dit omgerekende bedrag neem je mee in de omzet. Als je BV handelt in cryptovaluta of doet aan minen, dan moet je de resultaten van zowel het handelen als de resultaten van het minen vermelden op de winst- en verliesrekening.

Mogelijke gevolgen bij het niet opgeven van crypto bij de belastingaangifte:

Bij het niet opgeven van je crypto terwijl je wel boven de vrijgestelde vermogensdrempel uitkomt, dan beschouwt de belastingdienst dit als een opzettelijk onjuiste aangifte oftewel belastingfraude. Als de Belastingdienst hierachter komt, dan kun je een boete tot 300% van de belasting die je zou moeten betalen kunnen krijgen. In het ergste geval kan je strafrechtelijk worden vervolgd. De Belastingdienst kan tot vijf jaar na de belastingaangifte aankloppen om verhaal te halen. Hou alles dus goed bij en vergeet niet om je cryptovaluta mee te nemen in de jaarlijkse belastingaangifte.

Bedrijfsadministratie Online login

Client portal

Salarisadministratie