Skip to content
Digital Eye Wave Lines Stock Background
2023-05-03 15:48:02
Hulp bij je ondernemingsplan

Voor elk bedrijf is een gekwalificeerd ondernemingsplan een noodzakelijk document. Het helpt je bij het aanvragen van financiering of, om te beginnen, bij het concreet maken van je doelstellingen. Het ondernemingsplan, of de bedrijfsstrategie, blijft echter de hoeksteen van de organisatie en de eerste stap naar een succesvolle onderneming, zelfs voor ondernemers die al jaren een winstgevende onderneming runnen.

Het kost veel moeite en vereist gespecialiseerde kennis om een bedrijfsstrategie te schrijven. Heb je een bedrijfsstrategie nodig, maar weet je niet waar je moet beginnen of ontbreekt het je aan de nodige tijd? Dan kan het plan geschreven worden door ons in te huren.

Waarom een bedrijfsstrategie cruciaal is

Een bedrijfsstrategie is zoals gezegd de hoeksteen van elke onderneming. Het wordt vaak gezien als een noodzakelijk onderdeel vol cijfers en een drive om een bedrijfsfinanciering veilig te stellen. Hoewel het een noodzakelijk document is bij het aanvragen van financiering, is het vooral bedoeld om je doelstellingen richting te geven, je strategie te verduidelijken en kritisch denken bij het zakendoen aan te moedigen.

Als je bedrijf al enige tijd actief is, kan het ondernemingsplan worden gebruikt om te bepalen ofje nog steeds op koers ligt. Ongeacht of je een banklening nodig hebt, is het ondernemingsplan dus in de eerste plaats voor jou bedoeld.

De onderdelen van het ondernemingsplan:

Elke bedrijfsstrategie heeft een aantal vaste elementen. Dezelfde onderdelen vind je terug in veel voorbeeld ondernemingsplannen die je online kunt vinden.

1. Kort overzicht

Hoewel het misschien vreemd lijkt, begint een goed ondernemingsplan altijd met een samenvatting. Ondanks het feit dat je dit onderdeel pas tegen het einde kunt schrijven, zet je het als eerste. Banken en investeerders willen immers zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Door te beginnen met een beknopte maar uitgebreide samenvatting vergroot je dus de kans dat je hele ondernemingsplan wordt gelezen en dat financiering wordt toegekend, doordat je financiers meteen laat weten of je voorstel iets is waarin ze geïnteresseerd zijn.

2. Het bedrijf en de ondernemer

Het eerste deel van het ondernemingsplan bevat gegevens over de eigenaar van het bedrijf en het bedrijf zelf. Hiermee stel je jezelf en je bedrijf in wezen voor, geef je een toelichting op je gedachten en inspiratie, en som je de doelstellingen van je bedrijf op. Daarnaast ga je dieper in op je missie en visie. Je vermeldt ook onderwerpen als de locatie van je bedrijf, of er verzekeringen of vergunningen nodig zijn, de rechtsvorm die je kiest en waarom, enz. Dit deel van het ondernemingsplan is naar binnen gericht.

3. De marktanalyse en marketingstrategie

Vervolgens wordt de markt voor het bedrijf uitgestippeld. Wat is je doelmarkt, wie zijn je concurrenten, hoe kun je hen bereiken en zijn er actuele trends of nieuwe doorbraken in je branche? Dit zijn enkele van de invloeden van buitenaf die uw bedrijf in goede banen moet leiden. Hiervoor kun je brancheorganisaties, banken of economische instellingen zoals het CBS raadplegen, omdat zij vaak een schat aan gegevens en cijfers bieden die cruciaal zijn voor je marktonderzoek.

De vijf P’s (product, prijs, promotie, plaats en personeel), waar je hier uitgebreid op ingaat, zijn ook een onderdeel van de marketingstrategie. Op basis van de bevindingen maak je een “SWOT-analyse”, een samenvatting van de kansen, bedreigingen, zwakke punten en sterke punten van het bedrijf.  Dit geeft je een snel inzicht in de gebieden waar je bedrijf en/of je kennis moet worden verbeterd.

4. Financiële strategie

Het financiële plan, het laatste onderdeel van je ondernemingsplan, helpt je te bepalen of je doelen financieel haalbaar zijn. Uiteraard moeten de cijfers die je in dit deel opgeeft plausibel en haalbaar zijn.

Het financiële plan kent verschillende onderdelen. Je maakt eerst een begroting voor je lopende kosten, investeringen en liquiditeit. Daarnaast worden ook prognoses voor omzet en winst opgenomen in dit deel van het ondernemingsplan. Dit onderdeel van het ondernemingsplan wordt vaak gezien als het meest cruciale, omdat banken en investeerders hier bijzonder in geïnteresseerd zijn. Daarom is een solide plan op een rotsvast fundament van cijfers essentieel als je financiering nodig hebt om je bedrijf te starten.

Bedrijfsadministratie Online login

Client portal

Salarisadministratie