Hulp bij je ondernemingsplan

Voor elk bedrijf is een gekwalificeerd ondernemingsplan een noodzakelijk document. Het helpt je bij het aanvragen van financiering of, om te beginnen, bij het concreet maken van je doelstellingen. Het ondernemingsplan, of de bedrijfsstrategie, blijft echter de hoeksteen van de organisatie en de eerste stap naar een succesvolle onderneming, zelfs voor ondernemers die al jaren een winstgevende onderneming runnen.

Het kost veel moeite en vereist gespecialiseerde kennis om een bedrijfsstrategie te schrijven. Heb je een bedrijfsstrategie nodig, maar weet je niet waar je moet beginnen of ontbreekt het je aan de nodige tijd? Dan kan het plan geschreven worden door ons in te huren.

Waarom een bedrijfsstrategie cruciaal is

Een bedrijfsstrategie is zoals gezegd de hoeksteen van elke onderneming. Het wordt vaak gezien als een noodzakelijk onderdeel vol cijfers en een drive om een bedrijfsfinanciering veilig te stellen. Hoewel het een noodzakelijk document is bij het aanvragen van financiering, is het vooral bedoeld om je doelstellingen richting te geven, je strategie te verduidelijken en kritisch denken bij het zakendoen aan te moedigen.

Als je bedrijf al enige tijd actief is, kan het ondernemingsplan worden gebruikt om te bepalen ofje nog steeds op koers ligt. Ongeacht of je een banklening nodig hebt, is het ondernemingsplan dus in de eerste plaats voor jou bedoeld.

De onderdelen van het ondernemingsplan:

Elke bedrijfsstrategie heeft een aantal vaste elementen. Dezelfde onderdelen vind je terug in veel voorbeeld ondernemingsplannen die je online kunt vinden.

1. Kort overzicht

Hoewel het misschien vreemd lijkt, begint een goed ondernemingsplan altijd met een samenvatting. Ondanks het feit dat je dit onderdeel pas tegen het einde kunt schrijven, zet je het als eerste. Banken en investeerders willen immers zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Door te beginnen met een beknopte maar uitgebreide samenvatting vergroot je dus de kans dat je hele ondernemingsplan wordt gelezen en dat financiering wordt toegekend, doordat je financiers meteen laat weten of je voorstel iets is waarin ze geïnteresseerd zijn.

2. Het bedrijf en de ondernemer

Het eerste deel van het ondernemingsplan bevat gegevens over de eigenaar van het bedrijf en het bedrijf zelf. Hiermee stel je jezelf en je bedrijf in wezen voor, geef je een toelichting op je gedachten en inspiratie, en som je de doelstellingen van je bedrijf op. Daarnaast ga je dieper in op je missie en visie. Je vermeldt ook onderwerpen als de locatie van je bedrijf, of er verzekeringen of vergunningen nodig zijn, de rechtsvorm die je kiest en waarom, enz. Dit deel van het ondernemingsplan is naar binnen gericht.

3. De marktanalyse en marketingstrategie

Vervolgens wordt de markt voor het bedrijf uitgestippeld. Wat is je doelmarkt, wie zijn je concurrenten, hoe kun je hen bereiken en zijn er actuele trends of nieuwe doorbraken in je branche? Dit zijn enkele van de invloeden van buitenaf die uw bedrijf in goede banen moet leiden. Hiervoor kun je brancheorganisaties, banken of economische instellingen zoals het CBS raadplegen, omdat zij vaak een schat aan gegevens en cijfers bieden die cruciaal zijn voor je marktonderzoek.

De vijf P’s (product, prijs, promotie, plaats en personeel), waar je hier uitgebreid op ingaat, zijn ook een onderdeel van de marketingstrategie. Op basis van de bevindingen maak je een “SWOT-analyse”, een samenvatting van de kansen, bedreigingen, zwakke punten en sterke punten van het bedrijf.  Dit geeft je een snel inzicht in de gebieden waar je bedrijf en/of je kennis moet worden verbeterd.

4. Financiële strategie

Het financiële plan, het laatste onderdeel van je ondernemingsplan, helpt je te bepalen of je doelen financieel haalbaar zijn. Uiteraard moeten de cijfers die je in dit deel opgeeft plausibel en haalbaar zijn.

Het financiële plan kent verschillende onderdelen. Je maakt eerst een begroting voor je lopende kosten, investeringen en liquiditeit. Daarnaast worden ook prognoses voor omzet en winst opgenomen in dit deel van het ondernemingsplan. Dit onderdeel van het ondernemingsplan wordt vaak gezien als het meest cruciale, omdat banken en investeerders hier bijzonder in geïnteresseerd zijn. Daarom is een solide plan op een rotsvast fundament van cijfers essentieel als je financiering nodig hebt om je bedrijf te starten.

Cryptocurrency en moeilijkheden bij handhaven van wetten

Elke regio in de wereld heeft zijn eigen regelgevende instantie. Sommige voorschriften zijn identiek, terwijl andere verschillend zijn. Hier zijn enkele voorschriften voor cryptocurrency.

Netwerk voor de handhaving van financiële misdrijven:

Omdat cryptocurrencies geld zijn, vereist het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dat ze gereguleerd worden. FinCEN verleent vergunningen aan aanbieders van cryptodiensten; het netwerk eist dat zij AML-nalevingsnormen toepassen en regelmatig gegevens over gebeurtenissen en transacties bijhouden en rapporten indienen.

SEC is de Securities and Exchange Commission:

Omdat de Securities and Exchange Commission (SEC) crypto’s als contant geld, effecten en kasequivalenten beschouwt, moeten cryptobeurzen worden geregistreerd. Personen die handelen in cryptocurrency moeten ook de SEC-voorschriften en effectenwetten volgen.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC):

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ziet cryptomunten als grondstoffen, vergelijkbaar met goud en andere financiële artikelen, en heeft regels voor cryptotransacties.

De moeilijkheden bij het bereiken van compliance met cryptocurrency

Compliance van cryptocurrency is, zoals elke opkomende innovatie, beladen met moeilijkheden, waaronder de volgende:

 1. De beschikbare reeds bestaande klantgedragsprofielen zijn ontoereikend. Proberen het abnormale en typische gedrag van mensen te voorspellen en te begrijpen is een enorme uitdaging.
 2. De cryptomarkt is voortdurend bezaaid met nieuwe technologie en trends. Als gevolg daarvan is er een voortdurende behoefte om de nalevingseisen bij te werken om het witwassen van geld en de dreiging van oplichting te verminderen.
 3. Het creëren van wetgeving die van toepassing is op alle soorten crypto-activa is complex en tijdrovend. Bovendien hebben verschillende regio’s verschillende regelgevende instanties, wat problematisch kan zijn door verschillen in compliance-voorschriften.

De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van crypto’s was het verlangen naar decentralisatie en anonimiteit bij financiële transacties. Regeringen en traditionele financiële instellingen gebruiken beperkingen en heffingen om te controleren en te beïnvloeden hoe u uw geld uitgeeft.

Crypto-naleving probeert de nadelen van digitale activa te verzachten, maar het lijkt erop dat crypto-naleving het fundamentele doel van cryptocurrency ondermijnt. Terwijl de crypto-industrie streeft naar perfectie, probeert crypto-naleving te controleren en te beïnvloeden hoe u uw digitale activa gebruikt.

Wat is cryptocurrency compliance

De introductie van cryptocurrency wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste veranderingen van de eenentwintigste eeuw. Het wereldwijde bereik en de gedecentraliseerde structuur maken het tot een nieuw financieel systeem met het potentieel om bankpraktijken te ontwrichten en mensen meer controle over hun geld te geven. Er is echter behoefte om een aantal problemen en uitdagingen aan te pakken, en één methode is om cryptocurrency compliance te gebruiken.

Cryptocurrency is ontwikkeld om de tekortkomingen van het bestaande financiële systeem aan te pakken. Cryptocurrency is echter niet zonder gebreken, en er zijn talrijke meldingen geweest van frauduleuze transacties, crypto-cybercriminaliteit en illegaal gebruik van digitale activa. Als reactie hierop hebben overheden en autoriteiten cryptocurrency compliance in het leven geroepen om deze misdrijven te voorkomen.

Cryptocurrency compliance zorgt ervoor dat cryptobeleggers en bedrijven zich houden aan bepaalde normen en regels om financiële fraudeurs en cybercriminelen op afstand te houden. Deze voorschriften en criteria variëren afhankelijk van de crypto-niche. Alle compliance-normen hebben echter tot doel fraude in de cryptoruimte te verminderen.

Anti-witwasmaatregelen (AML), know your business (KYB), know your customer (KYC), know your transactions (KYT), belastingen en customer due diligence (CDD) zijn allemaal onderdelen van cryptocurrency compliance.

Hier volgt een overzicht van de drie belangrijkste aspecten van cryptocurrency compliance.

 1. Anti-witwasvoorschriften (AML)

AML-regelgeving verbiedt het gebruik van bewaardiensten en cryptocurrency-beurzen voor het witwassen van geld in de cryptocurrency-industrie. Deze voorschriften, wetten en richtlijnen maken het voor cybercriminelen moeilijk om illegaal verkregen cryptomunten en activa om te zetten in contant geld. De Financial Action Task Force (FATF) stelt wereldwijde normen vast voor anti-witwaswetgeving (AML). De FATF heeft in 2014 haar Updated Cryptocurrency AML Guidance [PDF] gepubliceerd. De meeste AML-wetten van de FATF zijn vervolgens overgenomen door andere regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie en het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Deze AML-wetten worden gehandhaafd door cryptocurrencybeurzen, protocollen voor gedecentraliseerde financiering (DeFi), uitgevers van stablecoins en de belangrijkste NFT-markten. Zij onderzoeken, controleren en proberen alle twijfelachtige transacties die in verband kunnen worden gebracht met de financiering van terrorisme of het witwassen van geld te voorkomen.

Hieronder volgen enkele AML-voorschriften:

 • Alle cryptocurrencies moeten op risico gebaseerde crypto KYC compliance gebruiken. Personen met een hoog risicoprofiel moeten strengere crypto KYC-nalevingsprotocollen volgen, terwijl personen met een laag risicoprofiel minder strenge KYC-protocollen kunnen volgen.
 • Cryptobeurzen moeten hun klanten regelmatig bijhouden.
 • Klanten mogen geen politiek prominente personen zijn.
 • Klanten moeten regelmatig worden gescreend om ervoor te zorgen dat zij niet worden onderworpen aan internationale sancties.
 1. Ken je klant (Know Your Client).

KYC-vereisten vereisen dat gecentraliseerde cryptocurrency-platforms nieuw geregistreerde consumenten identificeren en verifiëren. Hierdoor kan de bitcoin-instelling het risiconiveau van de klant analyseren in termen van financiële en cybercriminaliteit. Een exchange die geen KYC vereist is een van de waarschuwingssignalen van een louche cryptocurrency platform. Cryptocurrency-instellingen verwerven en bewaren persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van gebruikers gedurende het hele verificatieproces. Vervolgens evalueren ze deze om gevaren uit te sluiten. Ten slotte valideren deze platforms de identiteit van personen op officiële databases die informatie bevatten over gesanctioneerde personen en politiek blootgestelde personen.

Klanten krijgen toegang tot het cryptoplatform zodra zij risicovrij zijn verklaard. KYC in cryptocurrency helpt bij het voorkomen van criminele activiteiten zoals het witwassen van geld, belastingontduiking en de financiering van terrorisme.

 1. Ken je bedrijf (Know Your Business)

KYB is een crypto-nalevingsstructuur die vergelijkbaar is met KYC. Het enige onderscheid is dat KYC voor individuen is, terwijl KYB voor cryptocurrency bedrijven is. KYB stelt cryptobedrijven in staat om rechtmatig toegang te krijgen tot informatie over hun klanten en partners. Tijdens dit proces wordt informatie verzameld over de ultimate beneficial owner (UBO) van het bedrijf, worden potentiële partners en klanten geverifieerd en worden besluitvormers, bestuurders, aandeelhouders met meer dan 25% van de totale aandelen en begunstigden allemaal geverifieerd. Crypto-ondernemingen moeten ook de bron van inkomsten van hun leidinggevenden en eigenaren controleren, evenals of ze politiek blootgesteld zijn of op een sanctielijst staan. Doorgaans moeten deze organisaties ook een volledig overzicht geven van al hun activiteiten, evenals de gemiddelde jaarlijkse en maandelijkse omzet, en andere relevante juridische informatie.

Cryptobezitters geven liever niets aan bij de belastingdienst

Volgens Zweeds onderzoek is slechts 0,53 procent van de bezitters van cryptocurrency wereldwijd bereid hun bezittingen te registreren bij hun lokale belastingdienst. Maar de bereidheid is groter in westerse landen. In Nederland geeft 1,5 procent van de bezitters van cryptocurrency’s hun inkomsten aan bij de belastingdienst.

24 landen werden ondervraagd door het Zweedse Divly, een “tax crypto platform”, over de belastingnaleving van bezitters van cryptocurrency’s in 2022. Met een onthutsend percentage van 4,09 lijken Finse bezitters van cryptocurrency’s het meest gretig om aan hun belastingverplichtingen te voldoen. In Europa volgen na Finland Noorwegen (2,43), Zweden (1,72), Oostenrijk (2,75), Duitsland (2,63), het Verenigd Koninkrijk (2,61) en vervolgens Nederland.

Italië staat laatste van de Europese landen met 0,26 procent. In 2022 hoeven Italianen hun bezit aan cryptocurrency alleen bekend te maken als de totale waarde hoger is dan 51.645 euro. Met percentages van respectievelijk 1,62 en 1,65 scoren de Verenigde Staten en buurland Canada relatief goed.

Aziatische landen verlagen het gemiddelde aandeel aanzienlijk. Met een nalevingspercentage van slechts 0,03 procent krijgen de Filipijnen wereldwijd de laagste rangschikking. Volgens het Global Cryptocurrency Taxation Report heft de Filipijnse fiscus dan ook een belasting van 35 procent op cryptocurrency-vermogen, maar alleen als het bedrag groter is dan 4.500 euro.

Cryptocurrencies vallen in Nederland onder box 3-vermogen. Koerswinsten uit de handel in cryptocurrencies worden niet belast. Daarentegen wordt het wel belast omdat het een zakelijke activiteit is.

Cryptovaluta en boekhouding

De sinds 2009 steeds populairder wordende Cryptocurrency (elektronisch geld) – zoals de Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, IOTA en Dash – roept bij velen vragen op over de boekhouding en de belastingaangifte hiervan. Hieronder zo beknopt mogelijk waar je rekening mee moet houden.

De Nederlandse overheid en de Europese Uni beschouwen crypto niet als een wettig betaalmiddel. Hierdoor gelden voor crypto andere regels dan voor gebruikelijke munteenheden zoals de euro.

Voor particulieren:

In bepaalde situaties moet je jouw inkomsten opgeven in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat is in het geval als je meer doet dan een ‘gewone’ belegger, zoals bijvoorbeeld het ‘minen’. ‘Crypto minen’ is het valideren en vastleggen van transacties op de blockchain via een computer. In het geval handelt je in crypto; dan moet je voor het minen de koerswinst opgeven bij de aangiften. De gemaakte kosten trek je dan af van de inkomsten/ opbrengsten. Deze gegevens vul je in onder box 1 “inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming”. Het positieve resultaat is belast met maximaal 49,5% (in 2022) inkomstenbelasting.

De meeste particulieren handelen niet actief maar bezitten wel crypto. Het bezit van crypto valt in de categorie ‘overige bezittingen’, in box 3 van de belastingen. Peildatum voor de waardebepaling is 01 januari van het aangiftejaar. Wel is een deel van het vermogen in box 3 vrijgesteld van belastingen. Het gaat hierbij om de eerste 57.000 euro van het totale vermogen. Voor fiscaal partners geldt hierbij een vermogen van 114.000 euro heffingsvrij vermogen.

Tenslotte: als een werkgever je salaris uitbetaalt in crypto, dan moet de werkgever de waarde omrekenen naar euro’s op het moment van de uitbetaling van je salaris.

Voor ondernemers:

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, of een BV, en als voor je diensten wordt betaald met crypto, dan moet je zelf de waarde van de cryptovaluta omrekenen naar de waarde in euro’s op het moment dat de transactie plaatsvindt. Dit omgerekende bedrag neem je mee in de omzet. Als je BV handelt in cryptovaluta of doet aan minen, dan moet je de resultaten van zowel het handelen als de resultaten van het minen vermelden op de winst- en verliesrekening.

Mogelijke gevolgen bij het niet opgeven van crypto bij de belastingaangifte:

Bij het niet opgeven van je crypto terwijl je wel boven de vrijgestelde vermogensdrempel uitkomt, dan beschouwt de belastingdienst dit als een opzettelijk onjuiste aangifte oftewel belastingfraude. Als de Belastingdienst hierachter komt, dan kun je een boete tot 300% van de belasting die je zou moeten betalen kunnen krijgen. In het ergste geval kan je strafrechtelijk worden vervolgd. De Belastingdienst kan tot vijf jaar na de belastingaangifte aankloppen om verhaal te halen. Hou alles dus goed bij en vergeet niet om je cryptovaluta mee te nemen in de jaarlijkse belastingaangifte.

Winst verlagen door te investeren

Investeren is een van de beste manieren om je winst te verlagen, mits je daar geld voor hebt natuurlijk.

Dan kom je gauw terecht bij 3 soorten investeringsaftrek:

 • KIA, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: geldt voor alle bedrijfsvormen. Het gaat dan om investeringen van tussen de € 2.401 en € 323.544. De belastingdienst hanteert daar een tabel voor. Zie: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023 (belastingdienst.nl)
 • MIA, milieu-investeringsaftrek: geldt alleen voor ondernemers (zzp/ eenmanszaak/ vof). Alleen nieuwe bedrijfsmiddelen komen in aanmerking. Daarnaast moet het gaan om milieu-investeringen. Om te weten welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de MIA kun je kijken op de Milieulijst.
 • EIA, energie-investeringsaftrek: ook hier geldt alleen voor ondernemers (zzp/ eenmanszaak/ vof). Alleen nieuwe bedrijfsmiddelen komen in aanmerking. Daarnaast moet het gaan om energie-investeringen. Voor de EIA kun je de Energielijst raadplegen.

Bij de MIA en EIA kan het zijn dat de percentages per jaar verschillen. Daarnaast gelden er ook een drempel- en plafondbedrag. Voordat je de MIA of EIA gaat toepassen zal je eerst de investering moeten melden bij RVO.nl. Deze melding moet plaatsvinden binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.

Als een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor zowel de MIA als de EIA, zal je moeten kiezen welke van de twee je wilt toepassen. Beide toepassen is namelijk niet toegestaan.

Heb je verder nog vragen over jouw situatie. Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Motor op de zaak kopen

Motor op de zaak kopen? Ja dat kan, maar let op.

Zakelijk gebruik van je motor moet je aannemelijk maken; het moet dus goed verdedigbaar zijn. De belastingdienst wil uiteraard niet mee betalen aan je hobby!

Een uitleg voor zakelijk gebruik kan liggen in het feit dat je hierdoor sneller bij klanten kunt komen aangezien je minder last hebt van files. Maar ben je bijvoorbeeld een klusser van beroep dan is een zakelijke motor niet snel verdedigbaar. Hoe vervoer je anders je gereedschappen?

Het privé gebruik van een motor van de zaak hoef je, anders dan bij een auto van de zaak, niet door te geven aan de belastingdienst. Voor een motor geldt namelijk geen bijtelling.

Als je de aanschaf van je motorfiets als zakelijk bestempelt, dan worden de aanschaf- en de gebruikskosten als lasten verantwoord in je onderneming. Hierop moet dan een correctie voor het werkelijke privé gebruik plaatsvinden. Hiervoor dien je bij te houden hoeveel privé kilometers en hoeveel totaal kilometers je op jaarbasis met de motor rijdt. De verhouding tussen de privé en totale kilometers vormt de verhouding voor het deel van de kosten en btw dat gecorrigeerd moet worden. Kosten en btw van privé kilometers komen zo niet voor aftrek in aanmerking. De verhouding van de kosten en de btw die zien op het zakelijk gebruik van de motor zijn dan aftrekbaar in je onderneming.